Plassering av fotobokser – Automatisk trafikkontroll

Fotoboksene i  Norge – Automatisk trafikkontroll

Plassering av fotobokser i Norge

Fotoboksene, eller ATK (Automatisk trafikkontroll) har nok kommet for å bli.

Nå har Statens Vegvesen oppdatert fotoboks-listene sine, og vi har fått  tilgang på de detaljerte listene på hvor, og på hvilke veistrekninger alle  landets 370 fotobokser befinner seg, fordelt på fem regioner

Hvert fjerde minutt, hver time, døgnet rundt blir en bilfører tatt for å  passere en fotoboks i for høy hastighet viser tallene fra 2017.

Det totale bidraget i statskassa ble på hele ca. 300 millioner kroner.

Plassering av fotobokser / hastighetsmålere i Norge

Plassering av fotobokser / hastighetsmålere i Norge

Flere operative bokser samtidig

Fotoboksene er plassert på steder som vurderes som spesielt ulykkesutsatte (de rosa feltene på kartet). Ferdes du mye på disse veistrekningene, bør du uansett være ekstra oppmerksom.
Det finnes ingen planer om å sette opp flere fotobokser i nærmeste framtid. Men overgangen fra analoge til digitale kameraer gjør det enklere å ha flere bokser operative samtidig, får vi opplyst fra Politidirektoratet.

Region  sør:

Agder, Vestfold, Telemark, Buskerud

Region  øst:

Gudbrandsdalen,Østerdalen,Romerike, Stor-Oslo, Vestoppland, Østfold

Region  vest:

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland

Region  midt:

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal

Region  nord:

Helgeland, Salten, Midtre Hålogaland, Midtre Troms, Nord-Troms / Vest Finnmark

 

Det er Statens Vegvesen som sørger for oppsett og drift, inklusiv  fotografering av overtredelsene. Politiet har ansvaret for å følge opp de  straffbare forholdene som blir avdekket.
Slik virker strekningsmåling av fart

Gjennomsnittsfarten blir målt mellom to fotobokser. Avstanden mellom de to fotoboksene deles på tiden du bruker på å kjøre fra den ene til den andre. Du vil se at det blinker rødt i boksene når du passerer. Det betyr ikke at du har kjørt for fort, bare at det er tatt bilde av kjøretøyet.

Hvis du har kjørt for fort, vil det blinke i et gult lys som er plassert 50 meter etter den andre fotoboksen. Da blir bilde og opplysninger sendt til Statens vegvesen, der det blir sjekket at det er samme kjøretøy det er tatt bilde av i begge fotoboksene. Deretter sendes saken over til politiet.

Fotoboks A tar bilde av alle kjøretøy som passerer. Samtidig lagres nøkkeldata som tidspunkt for passering, akselavstand, vekt og registreringsnummer. Det er bare nøkkeldata som sendes fotoboks B.

Fotoboks B bygger opp en liste over kjøretøy som har passert fotoboks A. Når disse kjøretøyene kommer til fotoboks B blir de gjenkjent ut fra nøkkeldata og farten blir beregnet.

Dette er bøtesatsene:

 • 5 km/t for fort –  750 kroner.
 • 10 km/t for fort – 2050 kroner.
 • 15 km/t for fort  3700 kr.
 • 20 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t –  5350 kr.
 • 25 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t –  8300 kr.
 • 15 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t –  3300 kr.
 • 20 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t – 4600 kr.
 • 25 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t – 6250 kr.
 • 30 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t –  8300 kr.
 • 35 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t – 9950 kr.
 • 36-40 km/t for fort når fartsgrensen er over 90 km/t –  10400 kr.
 • Kjøring på rødt lys eller for kort avstand til bilen foran – 6650,-
 • Kjøring mot enveiskjørt, i gågate, i feil kjøreretning, osv. – 5350 kr.
 • Kjøring på fortau, bak sperrelinje eller i feil felt før sving –  4100 kr.
 • Ulovlig forbikjøring (til høyre, foran gangfelt, osv.) –  6650 kr.
 • Brudd på vikeplikten – 6650 kr.
 • Feil bruk av lys, kjøring uten tilstrekkelig utsyn, osv. – 2250 kr.
 • Kjøring med «trimmet» moped – 5350 kr.
 • Sykle uten lykt, på rødt lys, eller på motorvei, osv. – 1150 kr.
 • Kjøring med usikrede passasjerer under 15 år –  2250 kr.
 • Segway-kjøring på vei med fartsgrense over 60 km/t – 2150 kr.
 • (Kilde: Lovdata, Samferdselsdepartementet)

Kilde: vegvesen.no

Fotobokser og fotoboksvarslere,

I 2011 er det etablerte opp til 40 strekninger med streknings-ATK i de kommende årene. Disse strekningene velges ut etter følgende kriterier:
•Avkjøringer på målestrekningen bør unngås, samtidig som fartsgrensen bør være lik på hele distansen .
•Strekningen bør være rimelig ensartet, slik at det ikke kreves kjøring med hastighet klart under fartsgrensen for å kjøre sikkert.
•Statens vegvesen har kommet frem til at en typisk ATK-strekning, ut fra disse premissene, kan være mellom tre og ti kilometer lang.

Slik virker strekningsmåling av fart

Gjennomsnittsmåling tre ganger mer effektivt
Resultatene av de fartsmålingene som er gjennomført i før- og etter målinger fra rv. 3 ved Alvdal viser at streknings-ATK har større effekt enn tradisjonelle fotobokser. Fartsreduksjonen på 9,2 % eller 8,3 km/t medfører en forventet reduksjon av antall drepte på 35,3 %, hardt skadde med 25,2 % og lett skadde med 13,5 %. Ulykkestallet forventes å bli redusert med 23,0 %.

– Sammenliknet med konvensjonell punkt-ATK bestående av to påfølgende fotobokser med ca 10 km avstand, viser beregninger at streknings-ATK er betydelig mer effektivt med opp mot tre ganger større fartsreduksjon, sier Ragnøy.»

Det er å bemerke at de refererte reduksjonene i drepte og skadde kun gjelder for de 10 km som strekningskontrollen er montert. Med de 400 fotobokser arrangert som strekningskontrol blir det fortsatt en mikroskopisk del av de norske veier som har fartskontrol fra ATK

Kjører forbi på feil side
Liker du å kjøre for fort er du nok av den utålmodige sorten. Men det er ikke bare de verste fartssynderne som risikerer et sviende forelegg for å dure fram i trafikken. Er du av de som benytter høyre kjørefelt til forbikjøring på motorveien, kan det fort bli dyrt.

Regelen er nemlig slik at man skal benytte høyre kjørefelt til vanlig ferdsel, mens forbikjøring skal foregå i venstre kjørefelt. Brudd på denne forskriften skal gi et forelegg på 6.550 kroner

http://www.sikkertrafikk.no/Fotoboks.htm

Annonser:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.